19 Απριλίου, 2016

Συνάντηση για συνεργασία Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και Δήμου Οιχαλίας προς κατάθεση πρότασης στο νέο πρόγραμμα Leader.

Συνάντηση για συνεργασία Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και Δήμου Οιχαλίας προς κατάθεση πρότασης στο νέο πρόγραμμα Leader.  Με τη συμβολή του Πανεπιστημίου και αφού μελετηθεί η  ιστορικότητα