17 Ιουνίου, 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ       Ο  Δήμαρχος  Οιχαλίας ανακοινώνει ότι κατόπιν της αριθ.64/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , για την ομάδα των καυσίμων του