22 Οκτωβρίου, 2016

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ

Την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2016 ο Δήμος Οιχαλίας υπέβαλλε πρόταση στο Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού, για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, ολοκληρωμένης διαχείρισης ανακυκλώσιμων απορριμμάτων,