3 Νοεμβρίου, 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ 6ΗΣ ΚΑΙ 7ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

                        ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δήμος  Οιχαλίας  μετά την κήρυξη του Δήμου σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 6347/7-9-2016 (ΑΔΑ 9Γ49465ΦΘΕ-Σ5Ν) Αποφ.

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

Τελευταία Νέα