13 Δεκεμβρίου, 2016

Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και τοποθέτηση προτομής Θ. Κολοκοτρώνη στην Τ.Κ. Μίλα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  Ο Δήμος Οιχαλίας προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη μειοδότη για το έργο: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και τοποθέτηση προτομής Θ. Κολοκοτρώνη στην Τ.Κ. Μίλα» (π/σμού

Βελτίωση υποδομών οδοποιίας Δ.Ε. Οιχαλίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  Ο Δήμος Οιχαλίας προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη μειοδότη για το έργο: «Βελτίωση υποδομών οδοποιίας Δ.Ε. Οιχαλίας» (με Αρ. Μελέτης: 8/2016 π/σμού δαπάνης 7.235,65

Βελτίωση υποδομών οδοποιίας Δ.Ε. Είρας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  Ο Δήμος Οιχαλίας προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη μειοδότη για το έργο: «Βελτίωση υποδομών οδοποιίας Δ.Ε. Είρας» (με Αρ. Μελέτης: 5/2016 π/σμού δαπάνης 7.272,10

Βελτίωση υποδομών οδοποιίας Δ.Ε. Δωρίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Δήμος Οιχαλίας προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη μειοδότη για το έργο: «Βελτίωση υποδομών οδοποιίας Δ.Ε. Δωρίου» (με Αρ. Μελέτης: 6/2016 π/σμού δαπάνης 7.237,38

Βελτίωση υποδομών οδοποιίας Δ.Ε. Ανδανίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  Ο Δήμος Οιχαλίας προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη μειοδότη για το έργο: «Βελτίωση υποδομών οδοποιίας Δ.Ε. Ανδανίας» (με Αρ. Μελέτης: 7/2016 π/σμού δαπάνης 6.233,48

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

Τελευταία Νέα