6 Απριλίου, 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΦΟΡΗΤΟΥ ΜΕΤΡΗΤΗ ΧΛΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΛΩΡΙΟΥ"

Στα παρακάτω έγγραφα μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες για την πρόσκληση προμήθειας “φορητού μετρητή χλωρίου και αντιδραστηρίων μέτρησης χλωρίου : προσκληση αποφαση μελετη προυπολ