13 Απριλίου, 2017

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΗΡΕΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΚΑΜΠΥΛΩΝ»

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες για τον συνοπτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για τη διενέργεια της προμήθειας/την εκτέλεση της υπηρεσίας «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΗΡΕΜΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ « ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Τ.Κ ΜΕΛΙΓΑΛΑ»

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να βρείτε τα δικαιολογητικά και λεπτομέρειες για τον συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για τη διενέργεια την εκτέλεση της υπηρεσίας «ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

Τελευταία Νέα