10 Ιουλίου, 2017

Έγινε η ανάρτηση των πινάκων αποτελεσμάτων αξιολόγησης για το Υπομέτρο 6.1 "Εγκατάσταση Νέων Γεωργών"

Σας ενημερώνουμε ότι στις 05-07-2017 έγινε η ανάρτηση των πινάκων αποτελεσμάτων αξιολόγησης για το Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου http://ppel.gov.gr//,