22 Νοεμβρίου, 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ

Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την κατεπείγουσα ανάθεση των  υπηρεσιών μεταφοράς και διαχείρισης των απορριμμάτων του Δήμου

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

Τελευταία Νέα