24 Νοεμβρίου, 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την ανάδειξη μειοδότη για το έργο “Κατασκευή ράμπας μεταμόρφωσης απορριμμάτων  προϋπολογισμού 48.028,56€ και CPV 45223500-1″ με ΑΜ

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

Τελευταία Νέα