29 Νοεμβρίου, 2017

Προμήθεια ANTIVIRUS

Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για να αναθέσει ο Δήμος Οιχαλίας  την «Προμήθεια ANTIVIRUS» : ATT00132

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για να αναθέσει ο Δήμος Οιχαλίας  την “Προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος” : ATT00123