8 Δεκεμβρίου, 2017

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την κατεπείγουσα ανάθεση των υπηρεσιών μεταφοράς και διαχείρισης των απορριμμάτων του Δήμου Οιχαλίας με απ’ ευθείας ανάθεση.

Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την υποβολή προσφοράς για την κατεπείγουσα ανάθεση των  υπηρεσιών μεταφοράς και διαχείρισης των απορριμμάτων του Δήμου Οιχαλίας

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

Τελευταία Νέα