8 Ιανουαρίου, 2018

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ»

Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να δείτε μια διεκρίνηση για το έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ» : ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Νο 2 ΕΠΙ