9 Ιανουαρίου, 2018

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΜΙΚΡΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την διακήρυξη διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την υλοποίηση Διαδικτυακής Καμπάνιας Μικροχρηματοδότησης (Crowdfunding) για την αναστύλωση και αποκατάσταση

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

Τελευταία Νέα