16 Ιανουαρίου, 2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 6ης και 7ης Σεπτεμβρίου 2016 στις οδικές υποδομές του Δήμου Οιχαλίας – Βελτίωση υποδομών οδοποιίας Δήμου Οιχαλίας»

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για το έργο “Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 6ης και 7ης Σεπτεμβρίου 2016 στις οδικές

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

Τελευταία Νέα