16 Ιανουαρίου, 2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 6ης και 7ης Σεπτεμβρίου 2016 στις οδικές υποδομές του Δήμου Οιχαλίας – Βελτίωση υποδομών οδοποιίας Δήμου Οιχαλίας»

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για το έργο “Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 6ης και 7ης Σεπτεμβρίου 2016 στις οδικές