3 Μαΐου, 2018

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την διενέργεια προμήθειας «τηλεφωνικών συσκευών» : 1. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – Τ. Π 2. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την διενέργεια προμήθειας  «καθισμάτων εργασίας» : 1. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – Τ. Π 2. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ