Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

admin
0 comments May 22, 2024

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “ΑΝΟΡΥΞΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ”

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για το συνοπτικό διαγωνισμό του έργου «Ανόρυξη και εξοπλισμός γεωτρήσεων» : 66-2018 (6Χ7ΖΩΞ4-ΖΛΖ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΡΥΞΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ με αδαμ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΡΥΞΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ (Ψ251ΩΞ4-5ΔΘ) ΤΕΥΔ ΑΝΟΡΥΞΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

Read More
admin
0 comments May 22, 2024

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "Αποκατάσταση υδρομαστεύσεων ”

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για το συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για τη διενέργεια του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΕΩΝ“ : 64-2018 (Ψ0ΩΥΩΞ4-1ΗΜ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΑΔΑΜ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΕΩΝ (6ΡΙΣΩΞ4-ΔΞ8) ΤΕΥΔ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΕΟΜΑΣΤΕΥΣΕΩΝ

Read More