1 Ιουνίου, 2018

Συγκρότηση Επιτροπής για έλεγχο προυποθέσεων επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος και χορήγησης ειδικού βοηθήματος ευπαθών καταναλωτών

Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να δείτε την απόφαση Δημάρχου που αφορά την  Συγκρότηση Επιτροπής για έλεγχο προυποθέσεων επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος και χορήγησης ειδικού βοηθήματος ευπαθών

Πρόσκληση για εγγραφή ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρ.118 παρ.5 του Ν. 4412/2016.

Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την πρόσκληση για εγγραφή ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118

Συνοπτικός Διαγωνισμός για το έργο «Κατασκευή γεφυριού εντός Τ.Κ. Καρνασίου για αποφυγή πλημμυρών».

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για τον συνοπτικό διαγωνισμό που αφορά  το έργο «Κατασκευή γεφυριού εντός Τ.Κ. Καρνασίου για αποφυγή πλημμυρών» : 63-2018

Διενέργεια προμήθειας «Βιβλιοδετικής μηχανής, πλαστικοποιητή εγγράφων και αναλώσιμων αυτών».

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την διενέργεια προμήθειας «Βιβλιοδετικής μηχανής, πλαστικοποιητή εγγράφων και αναλώσιμων αυτών» : 1. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – Τ. Π

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

Τελευταία Νέα