25 Ιουλίου, 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ «Δράσεις διαχείρισης αδέσποτων ζώων έτους 2018»

Στα παρακάτω αρχεία οι ενδιαφερόμενοι  μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες  για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για τις : «Δράσεις διαχείρισης αδέσποτων ζώων έτους 2018» : 1 ΑΠΟΦΑΣΗ