3 Οκτωβρίου, 2018

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ"

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Οιχαλίας θα προβεί, στην διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.)

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

Τελευταία Νέα