Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

admin
0 comments May 23, 2024

ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Σας ενημερώνουμε πως η κινητή μονάδα του Κέντρου Κοινότητας του Ν. Μεσσηνίας, θα βρίσκεται στο Μελιγαλά και συγκεκριμένα στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου μας «Μαρία Κάλλας» τις ακόλουθες ημερομηνίες: 8/10/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30-13:00 και 22/10/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30-13:00.   Οι υπηρεσίες που παρέχει το Κέντρο Κοινότητας κινούνται σε τρεις κεντρικούς άξονες […]

Read More
admin
0 comments May 23, 2024

Συνοπτικός διαγωνισμός επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ”.

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για το συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ” : 145-2018 (ΩΘΞΦΩΞ4-ΞΗΦ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΜΕ ΑΔΑΜ ΤΕΥΔ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ

Read More