16 Οκτωβρίου, 2018

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Οιχαλίας με την αρ.159/2018 απόφαση ενέκρινε ομόφωνα το παρακάτω ψήφισμα σχετικά με τη νέα οριοθέτηση περιοχών με φυσικούς περιορισμούς. ΨΗΦΙΣΜΑ