Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

admin
0 comments May 22, 2024

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΑΝΘΟΥΣΑΣ"

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για το συνοπτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για τη διενέργεια του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΑΝΘΟΥΣΑΣ” : 172-2018 (ΨΑ15ΩΞ4-ΛΗΔ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΝΘΟΥΣΑΣ ΜΕ ΑΔΑΜ ΤΕΥΔ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΝΘΟΥΣΑΣ

Read More