14 Μαΐου, 2019

Διενέργεια για την ανάθεση της εργασίας "Λογιστική παρακολούθηση και ισολογισμός 2016" για το Ν.Π.Δ.Δ. "Οργανισμός Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, Παιδείας και Αθλητισμού"

Το Ν.Π.Δ.Δ. “Οργανισμός Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, Παιδείας και Αθλητισμού” ενδιαφέρεται να αναθέσει την εργασία “Λογιστική παρακολούθηση και ισολογισμός 2016”. Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να