10 Ιουλίου, 2019

Πρόσληψη δέκα οκτώ ατόμων εποχιακού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ διάρκειας δύο μηνών από το Δήμο μας.

Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες ηια την πρόσληψη εποχιακού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών : 7ΜΟ3ΩΞ4-ΖΨΑ

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

Τελευταία Νέα