19 Ιουλίου, 2019

Διενέργεια της προμήθειας « ηλεκτρονικών υπολογιστών , περιφερειακών συσκευών και λοιπά υλικά».

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την διενέργεια της προμήθειας  « ηλεκτρονικών υπολογιστών , περιφερειακών συσκευών και λοιπά υλικά» : 1-ΑΠΟΦΑΣΗ-ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-ΤΕΧΝ-ΠΡΟΔ 2-προσκληση

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

Τελευταία Νέα