6 Αυγούστου, 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΓΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019»

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την πρόσκληση σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μετά από άγονο ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια  «ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΤΡΙΚΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΛΛΑΣ”

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου“ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΤΡΙΚΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΛΛΑΣ” : Project_Financial_Proposal_art_220719(1) ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΛΛΑΣ

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

Τελευταία Νέα