4 Δεκεμβρίου, 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.

Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και στις αμιγείς επιχειρήσεις υπηρεσιών διαδικτύου είναι υποχρεωτικό να βρίσκεται εντός των επιχειρήσεων η τήρηση βιβλίου αναφοράς καπνίσματος  για την εφαρμογή