23 Ιανουαρίου, 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ. Σας ενημερώνουμε πως η κινητή μονάδα του Κέντρου Κοινότητας του Ν. Μεσσηνίας,