17 Φεβρουαρίου, 2020

Πρόσκληση για εγγραφή ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων στους υπό διαμόρφωση καταλόγους.

Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την πρόσκληση εγγραφής ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ.