25 Φεβρουαρίου, 2020

ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΤΡΑ – ΠΥΡΓΟΣ – ΚΑΛΟ ΝΕΡΟ – ΤΣΑΚΩΝΑ.

ΑΡ.ΑΠΟΦ.178/2019 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΙΧΑΛΙΑΣ Αποφάσισε ομόφωνα την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος To δημοτικό συμβούλιο, οι θεσμικοί, κοινωνικοί και λοιποί φορείς, καθώς και οι κάτοικοι