4 Ιουνίου, 2020

Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας με θέμα « Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με τις ζημιές που προκλήθηκαν στις καλλιέργειες από τον καύσωνα».

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Οιχαλίας με την αρ.29/2020 απόφαση με θέμα « Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με τις ζημιές που προκλήθηκαν στις καλλιέργειες από τον

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

Τελευταία Νέα