22 Αυγούστου, 2020

Προμήθεια «Ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Δήμου Οιχαλίας και των νομικών του προσώπων»

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την προμήθεια «Ειδών καθαριότητας για τιςανάγκες του Δήμου Οιχαλίας και των νομικών του προσώπων» : 2 προσκληση ΕΝΤΥΠΑ

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

Τελευταία Νέα