2 Οκτωβρίου, 2020

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ.

Με την αριθμό 600/2020 απόφαση Δημάρχου ορίστηκε επιτροπή για την επανασύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος καταναλωτών, των οποίων η παροχή ρεύματος είχε απενεργοποιηθεί λόγω ληξιπρόθεσμων χρεών, έως

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

Τελευταία Νέα