Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

admin
0 comments May 24, 2024

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ.

Με την αριθμό 600/2020 απόφαση Δημάρχου ορίστηκε επιτροπή για την επανασύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος καταναλωτών, των οποίων η παροχή ρεύματος είχε απενεργοποιηθεί λόγω ληξιπρόθεσμων χρεών, έως και 30/4/2020 και για τη χορήγηση ειδικού βοηθήματος  σε ευπαθείς ομάδες : ATT00159

Read More
admin
0 comments May 24, 2024

«Δήλωση Συγκομιδής αμπελουργικών Προϊόντων»

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Μεσσηνίας ανακοινώνει ότι : Από 22/9/2020 έχει τεθεί σε λειτουργία από το Υπ.ΑΑΤ η εφαρμογή της ψηφιακής υπηρεσίας , «Δήλωση Συγκομιδής αμπελουργικών Προϊόντων» www.minagric.gr  για την αμπελοοινική περίοδο 2020-2021. Οι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων με οινοποήσιμες ποικιλίες αμπέλου υποχρεούνται αμέσως μετά το πέρας του τρυγητού να υποβάλλουν δήλωση συγκομιδής μέχρι […]

Read More