19 Φεβρουαρίου, 2021

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΥΟ ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΟΚΤΩ ΜΗΝΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΛΟΓΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ.

Ο Δήμος Οιχαλίας  πρόκειται να προσλάβει  προσωπικό για χρονικό διάστημα έως οχτώ (8) μήνες, με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου,  σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ.2