25 Αυγούστου, 2022

Προχωρά σε Δημοπράτηση η αποκατάσταση χλοοτάπητα των γηπέδων Μελιγαλά και Διαβολιτσίου

Δημοπρατείται το έργο «Αποκατάσταση χλοοτάπητα γηπέδων ποδοσφαίρου Μελιγαλά και Διαβολιτσίου» προϋπολογισμού 99.999,92 ευρώ, σύμφωνα με την διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού. Καταληκτική προθεσμία υποβολής των προσφορών

Ένταξη του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ» στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 (Π.Α.Α. 2014 – 2020

Ο Δήμος Οιχαλίας ανακοινώνει την έγκριση ένταξης του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ» και κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α.: 0035984672

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on print

Τελευταία Νέα