Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

3η τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ Οιχαλίας την 28-2-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00.

Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την 3η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Οιχαλίας που θα γίνει στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Οιχαλίας «Μαρία
Κάλλας» την 28-2-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 :
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3-2020 (9ΘΧΡΩΞ4-13Ν)

Πρόσφατες αναρτήσεις