Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

3o ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚO ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΡΟΝΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟ στις 13 και 14 Μαρτίου

Με ικανοποίηση αλλά και αίσθημα ευθύνης σας προσκαλούμε στο 3ο Διεπιστημονικό Συνέδριο
με τίτλο «Φροντίζοντας τον Εγκέφαλο», που πραγματοποιείται στις 13 και 14 Μαρτίου 2023 και
διοργανώνει η ΑΜΚΕ obrela, στα πλαίσια της «Εβδομάδας Ενημέρωσης για τον Εγκέφαλο» (Brain
Awareness week) και της διεθνούς πρωτοβουλίας I care for my brain. Γνωρίζουμε ότι η υγεία του
εγκεφάλου δεν είναι αρκετή για την ψυχική υγεία, αλλά αποτελεί σίγουρα την προϋπόθεση για
αυτήν. Πιο χρήσιμη μάλλον, πέραν της συνεχούς επιστημονικής εμβάθυνσης, θα ήταν η ανάπτυξη στις
κοινωνίες μιας κουλτούρας «φροντίδας του εγκεφάλου» που θα περιλαμβάνει την ειλικρινή ενημέρωση
και την αμοιβαία εμπιστοσύνη. Η επιτυχία για την περαιτέρω κατανόηση της λειτουργίας αλλά και
των διαταραχών του εγκεφάλου απαιτεί τη σταθερή συνεργασία επιστημόνων από τους χώρους της
νευρολογίας, της ψυχιατρικής, της ψυχολογίας, της βιολογίας, της φαρμακολογίας, της γενετικής,
της προηγμένης τεχνολογίας, κ.ά. Στη σταθερότητα όμως αυτής της προσπάθειας θα συμβάλει ο
συνεχής διάλογος και η εμπιστοσύνη ανάμεσα στους νευροεπιστήμονες και τις διάφορες ομάδες του
κοινωνικού και παραγωγικού ιστού. Θεωρούμε ότι η έγκυρη ενημέρωση σε θέματα υγείας και η παροχή
πιστοποιημένων υπηρεσιών υγείας αποτελεί πλέον βασικό δικαίωμα του πολίτη κάθε σύγχρονης
χώρας. Η ενημέρωση αυτή μάλιστα οφείλει να εκτείνεται και σε άλλους τομείς, όπως οι συνθήκες
διαβίωσης, το περιβάλλον και η διατροφή. Στο συνέδριο αυτό εκλεκτοί ομιλητές από τους τομείς της
νευροεπιστήμης και των ανθρωπιστικών επιστημών θα συμβάλλουν στην κατανόηση και προώθηση
της ιδέας για την ανάγκη φροντίδας του εγκεφάλου. Σας προσκαλούμε λοιπόν να συμβάλετε με τη
συνεργασία και τις προτάσεις σας, την ενεργό συμμετοχή και την εποικοδομητική αξιολόγησή σας, στο
πολυθεματικό αυτό πρόγραμμα και στην επιτυχία του.

PROGRAMMA_3o_DIEPISTHMONIKO_SYNEDRIO_FRONTIZONTAS_TON_EGKEFALO_V2