Ωράριο εξυπηρέτησης πολιτών: 8:00 – 15:00

Μελιγαλάς:

80 ΚΑΔΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΠΑΡΕΛΑΒΕ Ο ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ

Στο ευρύτερο πλαίσιο της αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες, καθώς και για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτιστοποίηση λειτουργίας της υπηρεσίας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου, προκειμένου να ενισχυθούν ουσιαστικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες αυτού του επιπέδου, ο Δήμος Οιχαλίας και συγκεκριμένα  η Υπηρεσία Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, προχώρησε στην  παραλαβή 80 συνολικά νέων κάδων απορριμμάτων τελευταίας γενιάς.

Συγκεκριμένα, παρελήφθησαν από την ανάδοχο εταιρεία: 80 μεταλλικοί κάδοι απορριμμάτων, χωρητικότητας 1,1m3.

Πρόσφατες αναρτήσεις