ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ & ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΤΕΛ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ_signed_signed