2. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΚΑΔΟΙ_signed ΑΔΑΜ ΚΑΙ ΑΔΑ