Διενέργεια της προμήθειας υλικών για «προμήθεια ψυχρής ασφάλτου

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την διενέργεια της προμήθειας υλικών για «προμήθεια ψυχρής ασφάλτου :

1.-ΑΠΟΦΑΣΗ-ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-Τ.-Π.

2.-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ