Διενέργεια της προμήθειας υλικών για «Μέσα ατομικής προστασίας».

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την διενέργεια της προμήθειας υλικών για «Μέσα ατομικής προστασίας» :

1.-ΑΠΟΦΑΣΗ-ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-Τ.-Π.

2.-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η-31-2019-ΜΕΛΕΤΗ