ΟΡΚΙΣΤΗΚΑΝ ΕΠΤΑ ΝΕΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ

Την Παρασκευή ορκίστηκαν επτά νέοι υπάλληλοι στο Δήμο μας, επιτυχόντες της προκήρυξης 3Κ/2018, καλή σταδιοδρομία.