Διενέργεια «Προμήθειας Σφραγίδων και στυλό-μπλοκ με λογότυπο του δήμου».

Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την διενέργεια «Προμήθειας Σφραγίδων και στυλό-μπλοκ με λογότυπο του δήμου» :

1.-ΑΠΟΦΑΣΗ-ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-Τ.-Π

2.-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ