ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ Ο.Ε.Υ. Δ. ΟΙΧΑΛΙΑΣ.

Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την τοποθέτηση υπαλλήλων σύμφωνα με το νέο Ο.Ε.Υ του Δ.Οιχαλίας :

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΨΜ0ΛΩΞ4-ΑΞΥ