ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος»

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ετοίμου σκυροδέματος» :

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε

ΤΕΥΔ-1 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΤΕΥΔ-1 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ