ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΑΝΤΡΟΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ Τ.Κ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ»

Στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΑΝΤΡΟΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ Τ.Κ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ» :

66-2020 (ΨΖΥ4ΩΞ4-Η40)

Διακηρυξη συνοτπικου δαιγωνισμου για επισκευη μαντροτοιχων δημου οιχαλιας ΜΕ ΑΔΑΜ

ΕΞΩΦΥΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

οικονομικη προσφορα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΑΝΤΡΟΤΟΙΧΩΝ (6ΧΤ8ΩΞ4-44Ν)

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΤΕΥΔ.doc_0

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ