ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΥΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΟΙΧΑΛΙΑΣ

Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για την πρόσληψη δύο ειδικών συνεργατών από το Δήμο Οιχαλίας :

6ΣΒΘΩΞ4-4ΜΤ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ