ΠΡΟΣΛΗΨΗ 1 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΙΔΟΧ ΜΕ 4ΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

Ο Δήμος Οιχαλίας πρόκειται να προσλάβει  προσωπικό για χρονικό διάστημα έως τέσσερεις (4) μήνες, με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, στα παρακάτω αρχεία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες :

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ